Varis varias 12 0107
Eiquetes varias 2 009
Varis varias 03 02 009
Gràfiques Imprenta Gráficas VARIAS Etiquetas
Gràfiques Imprenta Gráficas VARIAS Etiquetas Etiquetas Vino Personalizadas
VARIAS
100

SOSTENIBILITAT EN EL SIGLE XXI

Diseño sin título 24

Com ser sostenibles en el sector gràfic?

En Gráficas Varias apostem per una actitud eco-responsable en les impressions de les nostres etiquetes, optant per a això, per l’aplicació de 5 eixos d’acció en la sostenibilitat que garanteixin l’optimització dels recursos, la reducció de l’impacte al medi ambient i el manteniment dels estàndards de qualitat, la qual cosa en la pràctica seria:

Reduir: Optimitzar la grandària de l’etiqueta, respectant el contingut i el disseny, però suprimint els espais exànimes tant en l’etiquetatge com en l’embalatge a emprar.

Per a això, en Varias s’ofereix bobines les dimensions de les quals en oscil·lar entre els 142mm-420mm permeten adaptar-se als requeriments d’etiquetatges, aprofitar en un major percentatge els espais i generar el mínim de residus, a més, d’embalatges de diveres dimensions que es componen des de la caixa fins al pallet i s’ajusten als volums de les comandes i a l’optimització dels espais.

Reutilitzar: Oferir una nova oportunitat d’ús, tant per a les matèries primeres que componen l’etiqueta com per als envasos que la porten.

Davant aquest repte, es proposen mecanismes de retirat d’etiquetes que no danyen a l’envàs que les conté i que possibiliten una nova vida per a aquests, i quant a l’etiquetatge, es vetlla per l’ocupació mínima de material PET, i que les seves fonts d’origen tributin al reciclatge i a la recuperació en el propi procés de fabricació.

Reemplaçar: Substituir les matèries primeres d’alt impacte ambiental o no reciclables, per alternatives eco-responsables.

En Gráficas Varias apostem per la correcció, i per a això se substitueix o disminueix als nivells mínims admissibles, les matèries primeres de negatiu impacte ambiental, llançant proposades d’etiquetatge i embalatge sostenibles amb bases reciclades, paper mineral i materials com el kraf, que permeten la continuïtat del cicle de l’economia, sense comprometre els nivells de qualitat i resistència en tots dos processos.

Renovar: Prioritzar l’ús de matèries primeres de base biològica en l’etiquetatge.

Davant el compromís ambiental, en Varias, es perfeccionen les tecnologies d’impressió i l’ús de materials biodegradables i d’origen vegetal i mineral, per a la conformació de les etiquetes encolables, adhesives i fins i tot els sleeves, mantenint les seves propietats distintives quant a imatge i perdurabilitat.

Reciclar: Integrar el procés d’etiquetatge en l’economia circular.

El procés de reciclatge en Varias es compon des de producció amb la reutilització de les matèries primeres i la programació de recollida dels residus propis del procés de fabricació per al seu reaprofitament per les entitats facultades per a això en la producció de combustible per a les cementeras, així com, l’ús de materials reciclables com a cartó o derivats en els embalatges.

Les apostes comporten riscos i la sostenibilitat no deixa de ser un d’ells, però la garantia d’un futur, depèn precisament, de quin tan eco-responsables siguin les accions que adoptem.

Fes-nos saber el teu criteri i no dubtis a contactar-nos per a abordar més el tema i ajudar-te a com fer més sostenible la teva marca

Sostenibilitat, el signe de l’èxit!!